Onze ProductenOur Products


On PremiseOn Premise

Accept levert een groot aantal hoogstaande oplossingen rondom SBR (Standard Business Reporting). Een aantal van deze services is beschikbaar als on-premise applicatie en kan op eenvoudige wijze door eindgebruikers worden aangeschaft en gedownload.Accept delivers high-standard solutions around SBR (Standard Business Reporting). These services are available as on-premise applications and can easily be purchased and downloaded by end-users.

De gebruiksklare SBR toepassingen die wij op dit moment leveren zijn: de SBR Verwerker, de SBR Viewer en de SBR Communicator. Deze toepassingen kunnen zowel standalone als op een netwerk worden geïnstalleerd.The ready-to-use SBR applications we currently deliver are: the SBR Processor, the SBR Viewer and the SBR Communicator. These applications can be installed standalone as wel as on the network.

WebservicesWebservices

De softwarematige componenten die in onze SBR applicaties worden gebundeld zijn tevens beschikbaar als autonome webservices. Het afnemen van onze webservices is met name interessant voor softwareleveranciers en grote accountantskantoren die werken met een eigen softwareplatform.The software components bundled in our SBR applications are also readily available as autonomous webservices. Acquiring these webservices is particularly interesting for software vendors and large accountancy offices who work with their own softwareplatform.

Deze SBR Webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).These SBR Webservices function independently and are among others able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL files).

On PremiseOn Premise

Accept levert een groot aantal hoogstaande oplossingen rondom SBR (Standard Business Reporting). Een aantal van deze services is beschikbaar als on-premise applicatie en kan op eenvoudige wijze door eindgebruikers worden aangeschaft en gedownload.Accept delivers high-standard solutions around SBR (Standard Business Reporting). These services are available as on-premise applications and can easily be purchased and downloaded by end-users.

De gebruiksklare SBR toepassingen die wij op dit moment leveren zijn: de SBR Verwerker, de SBR Viewer en de SBR Communicator. Deze toepassingen kunnen zowel standalone als op een netwerk worden geïnstalleerd.The ready-to-use SBR applications we currently deliver are: the SBR Processor, the SBR Viewer and the SBR Communicator. These applications can be installed standalone as wel as on the network.

WebservicesWebservices

De softwarematige componenten die in onze SBR applicaties worden gebundeld zijn tevens beschikbaar als autonome webservices. Het afnemen van onze webservices is met name interessant voor softwareleveranciers en grote accountantskantoren die werken met een eigen softwareplatform.The software components bundled in our SBR applications are also readily available as autonomous webservices. Acquiring these webservices is particularly interesting for software vendors and large accountancy offices who work with their own softwareplatform.

Deze SBR Webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).These SBR Webservices function independently and are among others able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL files).

De Verwerker is een onmisbare schakel wanneer het gaat om het aanmaken en/of bewerken van SBR documenten.The SBR Processor has filtering options on multiple levels. This enables the user to present dissaproved or missing data in a clear manner.

De SBR Communicator communiceert rechtstreeks met de uitvragende instanties (System-to-System). Dit stelt gebruikers in staat hun verzendingen te ondertekenen met een eigen PKI-overheidscertificaat.The SBR Processor communicates directly with the requesting authorities (System-to-System). This enables the users to sign their sendings with an own PKI-certificate.

De SBR Viewer maakt het mogelijk om de inhoud van een SBR document direct, zonder ingewikkelde tussenhandelingen, te verkennen.The SBR Viewer provides the possibility to explore the contents of an SBR document directly, without any complicated interactions.

  • Het afnemen van SBR webservices is met name interessant voor softwareleveranciers en grote(re) accountantskantoren met een eigen softwareplatform.By connecting the SBR Processor directly with financial packages, generating reports will be strongly simplified and possible at any time of the year.

WebservicesWebservicesBenaderbaar via APIAccesible via API

Accept levert diverse webservices rondom Standard Business Reporting (SBR). Deze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).Accept delivers multiple webservices around Standard Business Reporting (SBR). These SBR Webservices function independently and are among others able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL files).

Het afnemen van SBR webservices is met name interessant voor softwareleveranciers en grote(re) accountantskantoren met een eigen softwareplatform. Zij kunnen de door Accept ontwikkelde webservices vrijwel direct en op eenvoudige wijze in hun softwarepakket(ten) implementeren of aanroepen via een API. Door te kiezen voor onze SBR webservices bespaart u ontwikkelingskosten.The use of SBR Webservices is especially interesting for software vendors and large accountancy offices with an own software platform. Whom can implement the webservices developed by Accept almost immediately in their softwarepackage(s) or invoke the API. By choosing for SBR Webservices one saves on development costs.

Accept levert diverse webservices rondom Standard Business Reporting (SBR). Deze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).Accept delivers multiple webservices around Standard Business Reporting (SBR). These SBR Webservices function independently and are among others able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL files).

Het afnemen van SBR webservices is met name interessant voor softwareleveranciers en grote(re) accountantskantoren met een eigen softwareplatform. Zij kunnen de door Accept ontwikkelde webservices vrijwel direct en op eenvoudige wijze in hun softwarepakket(ten) implementeren of aanroepen via een API. Door te kiezen voor onze SBR webservices bespaart u ontwikkelingskosten.The use of SBR Webservices is especially interesting for software vendors and large accountancy offices with an own software platform. Whom can implement the webservices developed by Accept almost immediately in their softwarepackage(s) or invoke the API. By choosing for SBR Webservices one saves on development costs.

SBR GenererenSBR Generate

Lees meer  Read more  
SBR GenererenSBR Generate

Op basis van een met data gevuld XML bestand genereert deze webservice een SBR document (XBRL).On the basis of an XML file filled with data this webservices generates an SBR document (XBRL).

SBR WeergaveSBR Rendering

Lees meer  Read more  
SBR WeergaveSBR Rendering

Deze webservice presenteert de inhoud van SBR documenten als opgemaakt en interactief HTML-bestand.This webservice presents the content of an SBR document as a formatted and interactive HTML-file.

SBR ValidatieSBR Validation

Lees meer  Read more  
SBR ValidatieSBR Validation

Deze webservice maakt het mogelijk om gegeneerde SBR documenten te controleren op juistheid.This webservices allows the user to check generated SBR documents on correctness.

SBR CommunicatieSBR Communication

Lees meer  Read more  
SBR CommunicatieSBR Communication

Deze webservice regelt de verzending van genereerde SBR documenten naar de betreffende instanties.This webservices takes care of the delivery of generated SBR documents to concerned authorities.

SBR GenererenSBR Generate

Lees meer  Read more  
SBR GenererenSBR Generate

Op basis van een met data gevuld XML bestand genereert deze webservice een SBR document (XBRL).On the basis of an XML file filled with data this webservices generates an SBR document (XBRL).

SBR WeergaveSBR Rendering

Lees meer  Read more  
SBR WeergaveSBR Rendering

Deze webservice presenteert de inhoud van SBR documenten als opgemaakt en interactief HTML-bestand.This webservice presents the content of an SBR document as a formatted and interactive HTML-file.

SBR ValidatieSBR Validation

Lees meer  Read more  
SBR ValidatieSBR Validation

Deze webservice maakt het mogelijk om gegeneerde SBR documenten te controleren op juistheid.This webservices allows the user to check generated SBR documents on correctness.

SBR CommunicatieSBR Communication

Lees meer  Read more  
SBR CommunicatieSBR Communication

Deze webservice regelt de verzending van genereerde SBR documenten naar de betreffende instanties.This webservices takes care of the delivery of generated SBR documents to concerned authorities.

CommunicatorCommunicator


Het aanleveren van bedrijfsmatige rapportages aan banken en overheidsinstanties verloopt in toenemende mate via de digitale standaard SBR. De SBR Communicator representeert een generieke applicatie waarmee dergelijke aanleveringen kunnen worden gerealiseerd.Delivering business reports to banks and public authorities happens increasingly often through the digital standard SBR. The SBR Communicator represents a generic application built to realise these sort of deliveries.

System-to-systemSystem-to-system

De Communicator communiceert rechtstreeks met de uitvragende instanties (System-to-System). Dit stelt gebruikers in staat hun verzendingen te ondertekenen met een eigen PKI-overheidscertificaat.The Communicator communicates directly with the requesting authorities (System-to-System). This enables users to sign sendings with an own PKI-certificate.

Webservice met VerzamelcertificaatWebservice with Collection-certificate

Intermediairs die niet beschikken over een eigen PKI-overheidscertificaat kunnen via de SBR Communicator Webservice toch rapportages indienen via DigiPoort. In plaats van een PKI-overheidscertificaat maakt de Webservice gebruik van een algemeen verzamelcertificaat ter ondertekening van verzonden berichten.Intermediaries who do not have their own PKI-certificate can use the SBR Communicator Webservice to deliver reports through Digipoort.

VerwerkerProcessor


Importeren, valideren en bewerkenImport, validate and edit

SBR biedt accountantskantoren de kans om hun werkproces opnieuw en efficiënter in te richten. De SBR Verwerker representeert een complete set aan functionaliteiten, die een essentiële rol kunnen vervullen binnen dit nieuwe proces.With the SBR Processor one generates their required SBR documents fast and easy. This generation follows the taxonomy upon which the to be generated document is based.

De Verwerker is een onmisbare schakel wanneer het gaat om het aanmaken en/of bewerken van SBR documenten. Het aanmaken verloopt aan de hand van de taxonomie waarop het te genereren document is gebaseerd. De opzet van deze functionaliteit is generiek. Dit betekent dat de SBR Verwerker op basis van elke goed gestructureerde taxonomie een nieuw SBR document kan genereren.Importing, validating and editing an SBR document happens through a dynamic form: The data for one's SBR document(s) can be inserted in the SBR Processor manually but it is also possible to import data from an external program or file. Based on the linked taxonomy multiple validations are executed.

Op dit moment wordt de Verwerker vooral ingezet als tool waarmee ontwikkelaars specifieke functionaliteiten rondom SBR kunnen integreren in hun applicatie. De SBR Verwerker zou eveneens als (zelfstandig) onderdeel binnen een nieuw proces of als aanvulling op een bestaand werkproces kunnen fungeren.

Dynamisch invulformulier

Het importeren, valideren en bewerken van een SBR document verloopt in geval van de SBR Verwerker via een dynamisch invulformulier:

ViewerViewer


Consistent en herkenbaarConsistent and recognisable

Met de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen. Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist. Deze weergave is consistent en geeft een getrouw en herkenbaar beeld van uw rapportages. De SBR Viewer maakt het tevens mogelijk om de gegeneerde weergave op te slaan in HTML- of PDF-formaat.With the SBR Viewer one can consult the content of an SBR file (*.xbrl) quick and easy. As a result of the clear presentation no specific knowledge of the complex SBR-taxonomy is needed. This presentation is consistent and provides a trustworthy display of one's reports. The SBR Viewer also enables the user to save the generated views in HTML- or PDF-format.

De SBR Viewer is onder meer een uitkomst voor accountants en administratiekantoren die hun klanten ter kennisgeving een verzonden aangifte, deponering, kredietaanvraag of accountantsverklaring willen toesturen.The SBR Viewer is among others a solution for accountants and administrative offices who wish to inform their customers regarding sent reports, deposits, credit applications or accountants' declarations.

  • Om Standard Business Reporting tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties en marktpartijen essentieel.Large accountancy offices can manage sending and signing all business reports centrally and with óne PKI-certificate using our webserver.

AssuranceAssurance


Binnenkort beschikbaarAvailable soon

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring.SBR Assurance offers accountants the possibility to provide a digital assesment or a statement of assurance to digitally delivered publications or credit reports.

Binnen SBR Assurance wordt gebruik van gemaakt van bestaande standaarden. Dit maakt de methode toekomstbestendig en generiek toepasbaar tegelijkertijd.Within SBR Assurance normalised existing standards are used. This makes this method future-proof and generic applicable at the same time.

Contact


Heeft u opmerkingen of suggesties voor ons? Dan horen wij dat graag.Do you have any comments or suggestions? We would love to hear about them.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply
  • Vosdonk 39W, 4879 NC, Etten-Leur

  • + 076 501 4033

  • info@sbrwebservices.eu

  • Vosdonk 39W, 4879 NC, Etten-Leur

  • + 076 501 4033

  • info@sbrwebservices.eu