Onze producten Our products

Accept levert diverse oplossingen rondom SBR (Standard Business Reporting).

On premise

Een aantal van deze oplossingen is beschikbaar als on-premise applicatie en kan op eenvoudige wijze door eindgebruikers worden aangeschaft en gedownload.

De gebruiksklare SBR toepassingen die wij op dit moment leveren zijn: de SBR Verwerker, de SBR Viewer en de SBR Communicator. Deze toepassingen kunnen zowel standalone als op een netwerk worden geïnstalleerd.

Webservices

De softwarematige componenten die in onze SBR applicaties worden gebundeld zijn tevens beschikbaar als autonome webservices.

Deze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).

SBR Webservices SBR Web services

SBR Webservices

Accept levert diverse webservices rondom Standard Business Reporting (SBR). Deze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden). Accept delivers several web services regarding Standard Business Reporting (SBR). These web services operate independently of each other and are able to generate, render, validate and communicate SBR documents (XBRL files).

Het afnemen van SBR webservices is met name interessant voor softwareleveranciers. Zij kunnen de door Accept ontwikkelde webservices vrijwel direct en op eenvoudige wijze in hun softwarepakket(ten) implementeren. Door te kiezen voor onze SBR webservices bespaart u ontwikkelingskosten. The SBR web services are of particular interest for software vendors. These parties can implement the web services easily and almost immediately in their software. By choosing for our SBR web services you save both development costs and effort.

Interesse?
Bij interesse verzoeken we u om contact op te nemen

Op dit moment leveren wij de volgende webservices:

SBR Verwerker

SBR Genereren SBR Generating

Op basis van een met data gevuld XML bestand genereert deze webservice een SBR document (XBRL). This service is able to generate a XBRL file on the basis of a XML file that contains the right data.

SBR Viewer

SBR Weergave SBR Rendering

Deze webservice presenteert de inhoud van SBR documenten als opgemaakt en interactief HTML-bestand. You can use this service to present the content of XBRL file in an interactive HTML file.

SBR Validatie

SBR Validatie SBR Validation

Deze webservice maakt het mogelijk om gegeneerde SBR documenten te controleren op juistheid. This web service enables you to validate the content and the technical structure of a XBRL file.

SBR Communicatie

SBR Communicatie SBR Communication

Deze webservice regelt de verzending van genereerde SBR documenten naar de betreffende instanties. This web service handles the communication of generated SBR documents to/from the different requesting authorities.

SBR Verwerker SBR Processor

Met de SBR Verwerker genereert u snel en eenvoudig de SBR-documenten die u nodig hebt. De SBR Verwerker functioneert op basis van sjablonen (digitale invulformulieren). Afhankelijk van het SBR-document dat u wilt aanmaken, selecteert u een ander invulformulier.

De gegevens voor uw SBR-document(en) kunt u handmatig in de SBR Verwerker invoeren. Het is tevens mogelijk om data uit een ander bestand of programma te importeren of koppelen.

SBR Verwerker
Interesse?
Bij interesse verzoeken we u om contact op te nemen

On premise On premise

De SBR Verwerker is onder meer beschikbaar als on-premise applicatie (installatie kan zowel standalone als op het netwerk plaatsvinden).

Webservice Web service

De voornaamste functionaliteit van de SBR Verwerker is tevens beschikbaar als autonome webservice. Op basis van een met data gevuld XML bestand is deze webservice in staat tot het generen van een SBR document (XBRL).

SBR Communicator SBR Communicator

SBR Communicator

De SBR Communicator is een generiek programma waarmee SBR-documenten kunnen worden verstuurd naar banken, de KvK, het CBS en de Belastingdienst. Vanzelfsprekend kunnen met behulp van de SBR Communicator de in de SBR Verwerker gegeneerde SBR-bestanden worden verstuurd. Daarnaast is het mogelijk om aangiften of opgaven te versturen die zijn aangemaakt met de software van een andere partij. Dit kan uiteraard in de vorm van een SBR-bestand (XBRL), maar ook in het BAPI- of CSV-formaat.

Een belangrijk voordeel van de SBR Communicator is dat communicatie rechtstreeks met de uitvragende instanties (banken, KvK en de belastingdienst) plaatsvindt. Hierdoor hoeft u als gebruiker wanneer u beschikt over een eigen PKI-overheidscertificaat geen extra kosten per bericht te betalen.

Interesse?
Bij interesse verzoeken we u om contact op te nemen

On premise On premise

De SBR Communicator is onder meer beschikbaar als on-premise applicatie (installatie kan zowel standalone als op het netwerk plaatsvinden).

Webservice Web service

De voornaamste functionaliteit van de SBR Communicator is tevens beschikbaar als autonome webservice. Middels deze webservice kunt u de verzending van gegeneerde SBR documenten (*.xbrl) naar de betreffende instanties realiseren.

SBR Assurance SBR Assurance

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring.

Binnen SBR assurance wordt gebruik van gemaakt van bestaande standaarden. Dit maakt de methode toekomstbestendig en generiek toepasbaar tegelijkertijd.

SBR Assurance
Interesse?
Bij interesse verzoeken we u om contact op te nemen

Op korte termijn zal er een functionaliteit beschikbaar worden gesteld waarmee SBR assurance kan worden gerealiseerd. Houd deze website in de gaten voor de actuele stand van zaken.

SBR Viewer SBR Viewer

SBR Viewer

Met de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen. Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist. De SBR Viewer maakt de inhoud van een SBR document toegankelijk voor iedereen. The SBR Viewer enables its users to open and explore the content of SBR documents (*.xbrl). Users of the SBR Viewer do not need to have any technical expertise or specific knowledge about the SBR taxonomy. The Viewer presents every document in a clear and organized way.

De SBR Viewer is onder meer een uitkomst voor accountants en administratiekantoren die hun klanten ter kennisgeving een verzonden aangifte, deponering, kredietaanvraag of accountantsverklaring willen toesturen. Op dit moment worden dergelijke uitwisselingen vaak in de vorm van een pdf-bestand gedaan. Hiervoor moet het aangeleverde SBR document eerst worden geconverteerd. Door de komst van de SBR Viewer zijn deze (tijdrovende) conversieprocessen niet langer noodzakelijk. De SBR Viewer maakt het mogelijk om de inhoud van een SBR document direct, zonder ingewikkelde tussenhandelingen, te verkennen. The SBR Viewer is a great solution for accountants and administrative offices that want to send SBR documents to their clients, in order to keep them informed. Think, for example, of an accountant who sends a tax return he submitted to one of his clients as notification. At this time, such exchanges are mostly done by e-mail in the form of a PDF file. Before you can exchange a SBR document in the form of a pdf file, a complex and time-consuming conversion has to take place. The SBR Viewer makes such actions redundant and enables you to consult the content of a SBR document directly.

Interesse?
Bij interesse verzoeken we u om contact op te nemen

Webapplicatie Web application

De SBR Viewer is (gratis) beschikbaar als webapplicatie en ondersteund alle SBR rapportages van Belastingdienst, Kamer van Koophandel, CBS en Banken.

Start Online SBR Viewer

Webservice Web service

De functionaliteit die een SBR document (*.xbrl) transformeert tot een interactief en overzichtelijk HTML-bestand is tevens beschikbaar als webservice.

Stuur een bericht Send a message


Hebt u opmerkingen of suggesties voor ons? Dan horen wij dat graag.

Accept is een toegankelijke onderneming die zich open stelt voor de mening van haar klanten. Op basis van uw feedback passen wij onze programmatuur en services constant aan.
If you have any comments or suggestions, please let us know.

Accept represents an open and accessible company that is interested in the opinion of its clients. We continuously adapt our services, based on your feedback.
Werk met ons samen Co-operate


Ook wanneer u mogelijkheden ziet tot samenwerking, horen wij graag van u.

Om Standard Business Reporting tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties en marktpartijen essentieel. Wij stellen ons constructief op en denken graag met externe partijen mee over mogelijkheden, ontwikkelingen en initiatieven voor de toekomst.
If you want to co-operate, we would like you to get in touch as well.

To make Standard Business Reporting a success, we believe that all different stakeholders have to co-operate with each other. We consider ourselves a positive and constructive partner that is willing to discuss future possibilities and initiatives with other involved parties. If this appeals to you please get in contact.